0519-85922235 coating@junhe-china.com 股票代码:872065
君合表面涂覆

新闻资讯 Latest news

合作品牌 Cooperation brand

一汽大众一汽大众
长安福特长安福特
上汽集团上汽集团
长安汽车长安汽车
江淮汽车江淮汽车
上海通用上海通用